Bostadsrätten Korvetten

 

 

Hej

Detta är det första brevet av flera som vi i nya styrelsen har tänkt att komma ut med.

Vi har inte bestämt frekvensen på dessa brev det beror också vad är på gång i föreningen. Innehållet kommer också att variera.

På gång!

  • ·         Pappersinsamling:

De gamla kärlen med stålkanter för pappersinsamlingar är vi tvungna att byta ut. Vi kommer att ha 3 ställen för insamling.             Kostervägen 2, 22 vid soptunnorna och 26 i återvinningsrummet. Dessa tre platser borde räcka då vi också har möjligt att lämna upp vid återvinningsplatsen vid Baggeby torg också.

 

  • ·         Fönsterbyte:

Vi har fått tillstånd att byta ut våra fönster av Lidingö Kommun. Fortsätta måla fönsterna är stor kostnad för föreningen. Vi tittar nu på mer underhållsfria, bättre isolerande som också gör att vi kommer att spara värmekostnader. Vi kommer att kalla till stämma senare under våren för mer information och beslut.

 

  • ·         Utemiljö:

Vi för nu diskussioner med ny entreprenör som skall ta han om våra rabatter, buskar och träd. Styrelsen tycker att detta är viktigt och prioriterat.

 

  • ·    Bilparkering:

Vi kommer under våren/sommaren att sätta upp ny numrering på vår 56 bilplatser. Vi tittar också om vi kan utöka parkeringsplatser utanför garaget på kostervägen 4-6. Ev. kan det bli fler ladd platser för elbilar. Mer om detta senare.

 

  • ·         Nya Balkonger:

Några lägenheter på gatuplan har fått bygglov för att bygga balkong. De 16 medlemmar som visat intresse skall själva stå för kostnaden för balkongerna. Underhållet kommer dock ligga på föreningen. Vi kommer att kalla till stämma då detta måste beslutas av föreningen. Mer information kommer senare.

 

  • ·         Portkod:

Vi kommer undersöka om vi kan ändra vår portkod. Detta för att öka säkerheten. Återkommer i god tid när detta är möjligt att göra.

Vi önskar alla Glad Påsk/ Styrelsen