Nu mera kommer vi i Brf Korvetten endast ha pappersinsamling på dessa platser:
  1. Kostervägen 26, två  kärl (inga stålkanter på dem). Ingen förändring 
  2. Kostervägen 20 ,
  3. Kostervägen 2 (ny),
  4. De kärlet  vi hade på Kostervägen 7 är nu flyttat till Kostervägen 2. (inga stålkanter)

Kärlen på Kostervägen 10 och 6 kommer att tas bort.

Hälsningar Styrelsen