Så här såg det tidigare idag ut i grovsoprummet(se nedanstående bilder).

Varken madrasser eller tv apparater är tillåtna att slängas i grovsoprummet utan ska slängas vid exempelvis lämplig återvinningsstation exempelvis Stockby.

Följs inte detta så kommer styrelsen bli tvungna att ta upp beslut om stängning av grovsoprummet.

Hälsningar

Styrelsen Korvetten