Det finns just nu ingen värme i radiatorerna på kostervägen 2-6, kostervägen 8-14, inklusive garagen och kostervägen 7
Stockholm exergi håller på att felsöka.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen