Nu finns årsredovisningen för Årsredovisning för åren 2019-09-01 – 2020-08-31  på hemsidan för att läsas.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen