Information angående den planerade fönstermålningen.

Den planerade fönstermålningen kommer att skjutas upp till nästa år och vi tackar alla för det stora visade intresset.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen