Motioner mailas till Korvettens
styrelse, styrelsen@korvetten.se
senast 31/10 eller läggs skriftligen i
ordförande Peters brevlåda på
Kostervägen 16.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen