Styrelsen kommer att göra en cykelrensning och städning i källaren på Kostervägen 7.

Märk därför upp din cykel tydligt med namn och datum eftersom vi tar bort allt som inte är uppmärkt.

Eftersom föreningens cykelrum är så små så får dessa inte användas som extra förråd så har du en cykel som du inte använder så kan vi låsa in denna i ett annat utrymme tills du börjar använda cykeln igen.

Pulkor,leksaker mm kommer att tas bort eftersom dessa ska förvaras i egna förråd.

Däremot är det ok att förvara barnvagnar i cykelrummen men de måste märkas upp.

Arbetet påbörjas v.40.

Frågor besvaras av Christer Tvärnstedt på tel:070-710 50 02 eller via styrelsens mail styrelsen@korvetten.se

Mvh

Styrelsen