För att underlätta för framfart för brandkåren och dess stege så måste föreningen ta ner ett träd till vänster framför port 26.

Mvh

Styrelsen