För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

  • Läs igenom dokumentet Regler för ändring i lägenhet noga.
  • Fyll i ansökan och bifoga ev. intyg.
  • Frågor besvaras av Brf Korvettens förvaltare Catharina Forslund på telefon 010-442 13 79.
  • Skicka sedan ansökan till förvaltare Catharina Forslund för bedömning och uppföljning av regler på följande adress: HSBs Brf Korvetten i Lidingö, HSB Stockholms förvaltningsavdelning, 112 84 Stockholm
  • Förvaltaren skickar sedan ansökan vidare till styrelsen som fattar beslut på styrelsemöte. Tänk på att vara ute i god tid.