Att ha åtminstone viss kontakt med sina grannar kan vara en fördel för trivseln och också vara ovärderlig i många situationer. Genom grannsamverkan kan vi hjälpa varandra att ha uppsikt över varandras lägenheter och andra utrymmen.

Tänk på att det kan vara lyhört i husen. Höga ljud, tex fest eller högljudda besök inne eller ute på balkonger och gårdar efter klockan 22.00 kan störa dina grannar.