Under gårdagen lördagen 23/5 var det mycket folk rörelse och väldigt stökigt på grund av en stor fest på Kostervägen vid vändplanen.

Eftersom folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Vi i styrelsen rekommenderar därför att man fortsätter att hålla avstånd och undviker stora sammankomster inomhus utan har dessa sammankomster om möjligt utomhus.

Mvh

Styrelsen Korvetten