Du som är t.ex nyinflyttad kommer nu in i tvättstugorna genom att ”blippa” din bricknyckel när du har en bokad tvättid. Glöm inte att blippa in dig senast 30 minuter efter start, annars avbokas din bokning.

Du kommer in i tvättstugan 10 minuter före din bokade tvättid och 45 minuter efter. Om behov finns att få tillträde till tvättstugan och få tillgång till “blipp”, kontakta styrelsen.

Mvh

Styrelsen