Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som hög av Folkhälsomyndigheten.

Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder.

För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet. Från och med måndag den 16 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning.

Vi återkopplar givetvis till dig som felanmält även om arbeten inte kan utföras just nu. Från och med tisdag den 17 mars stänger våra kontor och besöksexpeditioner för besökare. Vår Kund- och Medlemsservice håller öppet som vanligt men på grund av omständigheterna kan det vara längre kötider än i normala fall. Vi jobbar hårt för att kunna ta emot felanmälningar och besvara frågor. Om ditt ärende inte är akut ber vi dig använda vårt felanmälansformulär eller kontaktformulär på hsb.se i första hand, så att de som behöver akut hjälp snabbare kan nå oss på telefon. Vid alla lägenhetsarbeten vidtar vi försiktighetsåtgärder och därför tar vi inte i hand. Vi håller avstånd från varandra men vi fortsätter att ta hand om varandra så mycket det bara går.

Hälsningar HSB Stockholm