Styrelsen kan nu meddela att förlikningen med LIAB blev lyckad.  Domen innehållande är nu stadfäst . LIAB kommer att vara utflyttade senast 5 april 2020.
Med detta hoppas vi sätta punkt för alla turer kring LIAB, och kommer utföra en noggrann granskning va nästkommande hyresgäst, både avtalsmässigt, ekonomiskt och vad för verksamhet som kommer att bedrivas för att i största mån säkerställa att något liknande inte upprepas. Styrelsen anser därav likt årsstämmans beslut att då förlikning skett är motionen som härrör från densamma besvarad. 


Med vänlig hälsning Pontus och styrelsen Korvetten