Vi har noterat att det finns en sönderslagen lampa i entrén i port 7.

Om någon vet mer angående detta eller har några tips angående hur man kan få tag på en ny kupa så kontakta oss i styrelsen.

Mvh

Styrelsen Korvetten