Undertecknad tänker prova på och göra en enerigbesparing & bullerdämpning via Grundels fönstersystem.

Grundels isolerruta är en unik lösning där vanliga 2-glasfönster snabbt och effektivt blir 3-glasfönster. Produkten har ett flertal bra egenskaper, bara för att nämna några:

# Energibesparing – energiförbrukningen sänks med ca 20% 

# Bullerreducering – bullernivån sänks med ca 50% 

# Ökad komfort – utan kallras skapas en mer komfortabel inomhusmiljö

# Snabb och enkel installation 

# Platsbyggda isolerrutan har 10 års garanti mot damm och kondens mot befintligt innerglas.

Om några fler är intresserade av att få varmare och tystare i lägenheterna så kontakta eller gå in på www.grundels.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen