En upphittad nyckel märkt “bokningsnyckel” finns att hämta hos styrelsen mot beskrivning.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen