Bokningssystemet för tvättstugorna är an aningen försenat och systemet sätts därför in fom 1/3.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen