Observera att sopkärlen som står på trottoaren vid Kostervägen 3 INTE tillhör Korvetten.
Det är där inte tillåtet för oss att använda dessa kärl.
Vänligen respektera detta !

Med vänliga hälsingar

Styrelsen Korvetten