Styrelsens har tagit hand om några omärkta cyklar i cykelrummet på kostervägen 26.

De kommer att förvaras i ett låst utrymme i ca 6 månader.

Hör av dig till oss i styrelsen om du har några frågor eller om du vill lägga undan en cykel som du inte använder.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Korvetten