Motioner till Brf Korvettens årsstämma skall vara inlämnade senast den 31/10-2019.

Det går bra att lämna den i brevlådan hos ordförande Peter Lindblom Kostervägen 16 eller mejla: Styrelsen@korvetten.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Korvetten