Minskar vår gemensamma elräkning.

Minskar vår gemensamma elräkning.

Höjer värdet på lägenheten?