Under fredagen 9/8 kommer strömmen att stängas av i samband med inkopplingen av solcellerna.

Avstängningen sker under endast 30 min per hus och vi hoppas att detta inte påverkar Er allt för mycket.
Efter arbetet kommer vi kunna använda oss av våra nya solceller

Har ni frågor kan ni vända er till styrelsen

Med vänliga hälsningar:
Styrelsen på Brf Korvetten
styrelsen@korvetten.se