G

Vi har vid flera tillfällen informerat om vad som gäller vid framföring av motorfordon på Kostervägen 18-26, men här kommer vad som faktiskt gäller.

Det är förbjudet av att framföra alla typer av motorfordon på denna gata, undantag gäller för taxi-, sjuk- och varutransporter.

Med taxi-, sjuk- och varutransporter innebär avlämning och hämtning samt av- och pålastning. Det vill säga mycket kortvariga, temporära stopp. Man får alltså INTE köra upp och parkera eller ställa bilen där en längre tid.

Ska man nu köra in om på området, under dessa undantag, så gäller kryphastighet(!) på hela gatan.

Vändplatsen uppe vid numer 26 är en vändplats och här får inga bilar parkera utan speciellt tillstånd från styrelsen.
(Sådana tillstånd delas bara ut under korta perioder under speciella förhållanden)

Anledning till dessa regler är för att vi har mycket lekande barn i området och gatan ska vara trygg att kunna gå på.

Nya tydligare skyltar och väg gupp är redan utplacerade, som ett första steg att försöka få bort trafik som inte har tillstånd att köra på denna väg.

Vi ber er alltså respektera dessa regler framöver. Om reglerna inte efterföljs kan det blir en fråga för parkeringsvaktsbolag.

Mvh

Styrelsen