Informationsträffen angående solcellerna kommer att äga rum den 13/6 kl. 18:30 i Föreningslokalen
(källargången under 12 och 14)