Som ni kanske redan har märkt så har ett takarbete på börjats på Kostervägen 2–6.
Det är uppsättningen av solceller som kommer genera ström till våra fastigheter på Kostervägen framöver.

Strömmen kommer användas i våra utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, källare och vind. Totalt ska alla hustak mellan 2–24 få solceller. (ej taket på 26an)
Detta är en satsning vi i styrelsen har beslutat, delvis för miljöns skull men det är även en mycket god ekonomisk inventering för framtiden.


Bygget kommer troligen pågå i några veckor (ca en månad) och kommer inte vara inte vara direkt störande med oljud.
Anledningen till att information kommer ut efter att arbetet påbörjats beror på att leveransen kom mycket snabbare än vad vi hade räknat med.


Vi är glada att vi får använda solcellerna redan under denna sommar och vi förstår att detta kan väcka en del frågor.

Därför kommer vi ha en informationsträff för alla medlemmar.

Med vänliga hälsningar:
Styrelsen på Brf Korvetten
styrelsen@korvetten.se