Av utrymmes skäl och brandrisk är det ej tillåtet att ställa bokhyllor och skrymmande föremål i cykelrummen.

För allas trivsel så var god respektera detta.

Styrelsen