Styrelsen funderar på att införskaffa hjärtstartare.

För intresse för kurs eller information kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen