Föreningen kommer att  bjuda på mat i samband med föreningsstämman.

Vill du äta något lätt efter stämman så anmäl dig via mail eller sms/lapp i brevlådan

till Styrelsen@korvetten.se

Sms: 0761700592

Peter Lindblom

Kostervägen 16

OSA senast 8/1-19