RENSNING AVLOPP

 

PÅ UPPDRAG AV STYRELSEN KOMMER VI ATT UTFÖRA RENSNING OCH SPOLNING AV AVLOPPEN I KÄLLAREN IN FÖR RELININGEN SOM SKA UTFÖRAS

VÄNLIGEN PLOCKA UNDAN BARNVAGNAR OCH CYKLAR FRAMFÖR GOLVBRUNNAR FÖR VÅR TILLGÄNGLIGHET.

HÖGA LJUD KAN FÖRKOMMA NÄR VI RENSAR AVLOPPEN MED MEKANISKA KEDJOR, VI BER OM URSÄKT FÖR DETTA!

ARBETET KOMMER PÅBÖRJAS 4 JUNI

FÖRVÄNTAS PÅGÅ CA 3–5 ARBETSDAGAR

Våra normala arbetstider är mellan 08:00 till 16:00

 

Vid frågor kontakta ansvarig spoltekniker Kristofer, 070-316 94 48.

 

Mvh

Styrelsen