Till våra medlemmar .

 

O.V.K = Obligatorisk Ventilations kontroll Kommer att påbörjas den 2018-03-12  v11.

Det kommer så snart som möjligt utförligare information angående tillträde till lägenheterna.Det är mycket viktigt att entreprenören kommer in i samtliga lägenheter för att kunna göra sitt jobb .

Med vänliga hälsningar

Styrelsen