Eftersom vi är många som använder vår tvättstuga så är det viktigt att vi städar efter oss och även använder samma städrutin.

  1. Sopa golven (utrustning finns i tvättstugan) och torka av maskinerna.

  2. Skura och torka av golven med varmt vatten och skurmedel.

  3. Har du använt torkrummen eller mangel städa där också.

  4. Gör rent luddfilter i tumlare och torkskåp och ta upp ludd ifrån luddavskiljaren (bakom maskinerna) om det har samlats mycket ludd där.

  5. Ta med dig tomma tvättmedelsförpackningar och släng dem

    Låt inte din bokningscylinder sitta kvar om du inte har tänkt att tvätta

    Föreningen har en städfirma som städar en gång varje månad, dörrar, lister och maskiner

Man får inte använda bara torkrummen om man har tvättat i egen maskin utan att ha bokat tvättstugan Din bokningscylinder har ett nummer som finns i HSB- portalen så att alla kan se vem som har bokat tvättstugan, det gör också att man kan se om någon inte följer trivselreglerna, meddela i så fall styrelsen

Vi hoppas att alla förstår och håller med.

Hälsningar

Korvettens styrelse