Till våra medlemmar.

 

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte får förekomma störande ljud såsom hög musik, användning av tvättmaskin,borrmaskin etc på kvällar efter kl.22 och före kl. 08 på morgonen.

Angående hög musik, hårda klackar o dyl gäller det givetvis dygnet runt.

Vi måste tänka på att våra hus är mycket lyhörda och att vi ska visa hänsyn mot våra grannar.

Vi vill också påminna om att inte ställa upp porten eller källardörrar. Det finns råttor utanför våra hus som vi absolut inte vill få in.

Mvh

Styrelsen Korvetten.