Det har kommit till vår kännedom att i samband med stamspolningen så har någon i port nummer 26 kastat pappersnäsdukar i avloppet.

Detta gör dessvärre att vi får stopp i avloppen och måste göra kostsamma omspolningar.

Styrelsen vill därför klargöra att endast vanligt toalettpapper och nummer 1 och 2 ska spolas ner i toaletten.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen