Om någon i föreningen  av misstag har lånat  matkällarförråd nummer 107 så kontakta Jesper Hemrin i tian eller skriv till styrelsen.

Med vänliga Hälsningar

Styrelsen