Föreningen bjuder den 24/1 på förtäring med dryck och kaffe till den årliga föreningsstämman.

Anmälan skickas till styrelsen@korvetten.se eller via  lapp i brevlådan på Kostervägen 8.

Anmälan skickas senast 16/1-17

Med vänliga hälsningar

Styrelsen