Styrelsen vill härmed påminna om att alla motioner till föreningsstämman i Januari 2017 skall vara inlämnade innan 20161101.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen