En riktigt glad och trevlig sommar önskas alla i föreningen/ Styrelsen