Kostervägen 7 har haft inbrott i en lägenhet.

Viktigt med grannsamverkan.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Det är mycket viktigt att vi inte ställer upp ´portarna om vi inte utför någon form av flytt eller liknande.

/Styrelsen