Vatten

Lägenheterna är anslutna till kommunala vattennätet och ingår i avgiften.