Rastning av djur

Rastning får inte ske i planteringar men under uppsikt av ägare på övrig tomtmark som tillhör föreningen.Ägare ser såklart till att det plockas upp efter hundarna.