Ohyra

Om du har upptäckt skadedjur eller annan ohyra i din lägenhet eller i någon annan del av våra fastigheter, kontakta omgående HSB Servicecenter på telefon 08-785 35 00.