Grillning

Os från grillning kan vara mycket irriterande och giftigt för grannarna. Det är därför inte tillåtet att grilla på balkonger och i omedelbar närhet av fastigheterna. Använd inte grillen i syrenbersån utanför nummer 22 då bersån ligger för nära husen samt även medför stor brandrisk av kringliggande buskage.

Se till att du har tillgång till vattenslang eller åtminstånde en hink med vatten när du grillar ifall olyckan skulle vara framme.

Föreningen äger en klotgrill för utlåning och är fastlåst vid barnvagnsförvaringen i källaren nedanför cykelrummet i nummer 26. Det är samma nyckel att låsa upp grillen med som du använder till tvättstugan.

Obs! Du som lånar grillen är givetvis ansvarig för att den ställs tillbaka på sin plats rengjord och fin när ni är klara.

Kontrollera innan du börjar grilla att det inte råder eldningsförbud.