Gäster

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare även ansvarar för dina gäster och ska följa ordningsfrågorna som gäller för föreningen.