Fjärrvärme

Lägenheterna är anslutna till Fortums fjärrvärme och ingår i avgiften.