Fågelmatning

Fågelmatning rör upp många känslor hos föreningsmedlemmarna. Visst är det trevligt med småfåglar, men det förorenar och lockar dessutom till sig ovälkomna gnagare av olika slag.

Matning är ju endast aktuell under vinterhalvåret och sker lämpligen i intilliggande buskage. Glöm inte att ta bort förbrukade nät för matningsbollar, de kan annars bli en dödsfälla för fåglarna. Av hygieniska skäl får matning inte ske på balkonger eller på marken. Det är inte heller tillåtet att sätta upp mjölkpaket eller andra livsmedelsförpackningar för matning av fåglar då ger ett skräpigt intryck i området.