El

Lägenheterna är anslutna till elnätet. Medlemmarna kontaktar själva valfritt elbolag för tecknande av abonnemang.