Att bo i bostadsrätt

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär.

Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheterna och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlemmar i denna förening.

Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Med hyresrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid.