Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, exempelvis då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Dessa skäl kan t.ex. vara tillfälligt arbete, tillfälliga studier på annan ort eller när man ska prova att bo tillsammans med sin partner.

När föräldrar köper lägenhet i sitt eget namn som är avsedd till ett barn, räknas det som andrahandsuthyrning. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Så här går du tillväga

  • Blanketter kan du få hos HSB (på webbsidan eller via HSB Service Center på telefon 08-785 35 00) eller via nedanstående länk.
  • Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid.
  • Skicka sedan de ifyllda blanketterna till lägenhetsgruppen på HSB.
  • HSB Stockholm, Lägenhetsgruppen, 112 84 Stockholm
  • HSB skickar sedan ansökan till styrelsen för beslut.

Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning maximalt 12 månader i taget, (max 3 år)sedan skall ny ansökan inkomma. Vid ny andrahandsgäst krävs nytt tillstånd. Det är medlemmen som är ansvarig gentemot styrelsen.

Ansökan om andrahandsupplåtelse bostadsrätt